Nieuwe privacy-wetgeving een probleem

Voor veel scholen is de nieuwe privacy-wetgeving een probleem.…

Hoogheemraadschap van Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland is een van de 22 Nederlandse…

Crisis bij een brede scholengemeenschap (VO)*

De Raad van Toezicht maakt zich zorgen over de stabiliteit en…

Fusie van twee ROC-opleidingen

Twee ROC’s die elkaars concurrent zijn, kampen beide met een…

ROC opleiding stuurloos

Op een middelgroot ROC blijkt de afdeling techniek niet goed…

Dilemma: hoe lang ben je effectief als interim manager in het onderwijs?

In de meeste publicaties wordt beargumenteerd dat een opdracht…

Slechte onderwijsresultaten op een VMBO-school

De onderwijsinspectie heeft verscherpt toezicht in het vooruitzicht…

Een interim opdracht met een ‘verhaal’

Het gebeurt maar zelden dat wij voor een opdracht gevraagd worden,…

Management Drives bij teamontwikkeling

Vraagstelling Een grotere school in het Voortgezet Onderwijs…

Nieuwe aanpak bij “zwarte school”

Vraagstelling De werving van een nieuwe rector heeft via de…

Omvangrijke wervingsopdracht bij PROOLeiden

Vraagstelling Om klaar te zijn voor de toekomst en aan te sluiten…

Liquidatie Stichting Calibris

Vraagstelling Een besluit van de Tweede Kamer tot bezuiniging…

Assessment met behulp van Management Drives

Vraagstelling Bij onze opdrachtgever zijn er in korte tijd veel…

Verbeteren bedrijfsvoering Hoogheemraadschap van Delfland

Vraagstelling Een efficiency opdracht (taakstelling) maakt dat…

Strategische heroriëntatie

Vraagstelling De Raad van Toezicht van een charitatieve instelling…

Aanpassen governance model Sportbond

Vraagstelling Een sportbond ervaart problemen bij de samenwerking…

Crisis management bij een brede welzijnsorganisatie

Vraagstelling De Raad van Toezicht (RvT) van een brede welzijnsorganisatie…
Menu
De Roo