Crisis bij een brede scholengemeenschap (VO)*

De Raad van Toezicht maakt zich zorgen over de stabiliteit en de continuïteit van de scholengroep in het Voortgezet Onderwijs (VO).  De voorzitter van het éénhoofdige College van Bestuur is op non-actief gesteld na een vertrouwensbreuk met de medezeggenschapsraad en enkele leden van het middenmanagement. Daarnaast is er volgens een inspectierapport ondoelmatig met de financiën omgesprongen.

De extern aangestelde interim bestuurder van De Roo gaat in opdracht van de Raad van Toezicht aan de slag om het vertrouwen te herstellen en de financiën op orde te brengen. Daarnaast krijgt hij de opdracht om het beleidsvoerend vermogen te versterken van zowel het bestuursbureau als de afzonderlijke locaties.

Als eerste oriënteert de interim bestuurder zich intensief op de ontstane situatie, waarbij hij veel gesprekken voert in alle lagen van de organisatie. Hij proeft waar de angels zitten en hij schetst vervolgens na twee à drie weken de contouren van een Plan van Aanpak waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

De bezetting van de afdeling financiën wordt tijdelijk in kwalitatieve zin versterkt door een externe gespecialiseerde controller die meteen de overige medewerkers opleidt en meeneemt in nieuwe, moderne procedures. Daarnaast wordt er een bezuiniging doorgevoerd door tijdelijke contracten niet te verlengen, overbodig gebleken functies te laten vervallen of te combineren en door sommige personeelsleden in goed overleg te herplaatsen.

Op de locaties blijken er vacatures te zijn in sommige schoolleidingen. Deze worden intern ingevuld, maar helaas halen deze medewerkers  niet het gewenste niveau.

De interim bestuurder gaat met hen een respectvolle dialoog aan met als resultaat dat zij nieuwe posities binnen de scholengroep aanvaarden, waarin zij beter tot hun recht komen.
Tegelijkertijd geeft hij voortvarend en zorgvuldig leiding aan de werving van nieuwe, vaste leidinggevenden.

Binnen zeven maanden zijn de grootste stappen genomen en de doelen uit het Plan van Aanpak bereikt. Intussen heeft de Raad van Toezicht aan De Roo de opdracht gegeven om een nieuwe vaste bestuurder te werven. Deze wordt na een uitgebreide search en procedure gevonden en kan direct na de zomervakantie beginnen. Hierdoor kan de scholengroep met een optimistisch blik het nieuwe schooljaar tegemoet zien.

*) Wij gaan zorgvuldig om met de identiteit van onze klanten. Alleen bij de cases waarbij dit iets toevoegt én wij uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen, wordt de naam genoemd.

Koos van den IJssel

Wilt u dat Koos van den IJssel u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo