Crisis management bij een brede welzijnsorganisatie

Vraagstelling
De Raad van Toezicht (RvT) van een brede welzijnsorganisatie maakt zich zorgen om de financiële resultaten. Ook het ziekteverzuim binnen de organisatie speelt daarbij een rol. Na een conflict binnen het MT waarbij twee teammanagers het vertrouwen in de bestuurder opzeggen en ook de Ondernemingsraad (OR) zich nadrukkelijk uitspreekt, nodigt de RvT een externe adviseur en interim-manager uit om een onderzoek te doen en waar nodig aanpassingen binnen de organisatie te gaan doorvoeren. De Roo had in zeer korte tijd geschikte kandidaten beschikbaar.

Aanpak
De externe manager heeft allereerst gesprekken gevoerd met enige leden van de RvT, de betreffende bestuurder en de MT-managers, de OR en met enige medewerkers uit de organisatie. Het beeld dat ontstaat is zorgelijk en schetst achterstallig onderhoud zowel in de administratieve organisatie als in de aansturing van mensen. Ook lijken een paar managers qua profiel niet passend voor hun functie. Opgemerkt dient te worden dat ten gevolge van veranderde externe omstandigheden de eisen die aan hun gesteld worden de laatste jaren nogal zijn veranderd. Aanvullende individuele gesprekken (ook met enige netwerkcontacten) leveren het beeld op van een “vijf voor twaalf” situatie. De organisatie is bezig de financiële reserves uit te putten en ook externe opdrachtgevers verliezen het vertrouwen in de organisatie.

De extern aangestelde crisismanager van De Roo gaat in opdracht van de RvT toezicht aan de gang met als opdracht om de bestuurder als co-manager / 2e bestuurder te versterken en samen met hem orde op zaken te stellen. Nadere analyses van de resultaten in de vorm van kwaliteitsaudits, het bestuderen van de ziekteverzuim dossiers en de financiële cijfers maakten dat de manager van één van de divisies werd gevraagd om terug te treden en met een andere manager het contract niet werd verlengd.

Samen met de medewerkers zijn vervolgens van één divisie de werkprocessen herijkt en de registratie van de uitgevoerde werkzaamheden verbeterd waardoor de interactie met de opdrachtgevers ook professioneler kon worden aangepakt. Bij de andere divisie is de productiviteit verbeterd, dit met name door een betere planning en logistiek.

Door de medewerkers vervolgens nadrukkelijk te betrekken bij de ontwikkeling van een meerjarenplan nam de betrokkenheid toe en gingen de mensen meer en meer beseffen welke risico’s de organisatie liep. Ideeën voor productontwikkeling en verdere verbetering van de processen gingen meer en meer vanaf de werkvloer ontstaan. Daarnaast werd ook zichtbaar dat een klein deel van de organisatie nadrukkelijk onvoldoende bleef presteren. De organisatie ontkwam niet aan een klein aantal functioneringsdossiers die eindigden in ontslag en begeleiding van medewerkers naar een andere werkomgeving.

Resultaat
Thans is het MT verkleint en geprofessionaliseerd en draait de organisatie weer zwarte cijfers. De bestuurder heeft een jaar na het vertrek van de interim manager in goed overleg zijn taken overgedragen aan een nieuw aangestelde bestuurder.

Wilt u meer weten over de aanpak van De Roo? Bel 088 -55 22 999.

Koos van den IJssel

Wilt u dat Koos van den IJssel u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo