Dilemma: hoe lang ben je effectief als interim manager in het onderwijs?

In de meeste publicaties wordt beargumenteerd dat een opdracht in zes tot negen maanden moet zijn afgerond, omdat de interim manager anders deel gaat worden van de organisatie en zijn effectiviteit verliest.

We maken regelmatig mee dat dit in het onderwijs anders uitpakt. Om effectief te zijn is het vooral van belang dat er binding is tussen de leidinggevende, de directie, de MR en het personeel. Daarnaast leven we in het onderwijs van vakantie naar vakantie en van schooljaar naar schooljaar. Vooral de zomervakantie is daardoor een ideaal moment voor een wisseling van interim naar de vaste opvolger. Meestal loopt een opdracht daardoor tot de zomer- of de kerstvakantie. Afhankelijk van het startmoment duurt een opdracht daarom dus óf heel kort (enkele maanden), als er een geschikte opvolger is, óf bijna een heel schooljaar óf een paar maanden tot de zomervakantie plus een heel schooljaar.

Nóg langer is een grote uitzondering en vindt eigenlijk alleen plaats wanneer het een zeer complexe opdracht betreft en hiervoor op korte termijn echt geen reguliere opvolger van voldoende niveau te vinden is.

Hieronder de beschrijving van zo’n uitzondering.

Een opdracht van twee jaar, vier dagen per week, is voor een interimmer in het VO lang. Voor je het weet, neemt de waan van de dag ook beslag van de interimmer en verliest hij/zij de helicopterview die een interimmer moet kenmerken.
De opdracht die De Roo meekreeg was meervoudig complex: zorg ervoor dat het leerlingenaantal weer gaat stijgen, geef de school hiervoor een duidelijk profiel, breng prioriteiten aan en zorg ervoor dat de nieuwe directeur een goede start kan maken in een vlot lopende organisatie met gemotiveerde mensen die de onderwijskundige uitgangspunten van de scholengroep omarmen.

De profilering was niet lastig. Er kon aangesloten worden bij enkele sterke punten van de school. Het ging er meer om om focus aan te brengen en de communicatie intern en extern te verbeteren.
Ook de organisatieverbetering was een opdracht die goed te overzien was. Er waren volop getalenteerde mensen in de school die graag de handen uit de mouwen wilden steken.  Niettemin nam het de interim rector een jaar in beslag om de roosters, de taakverdeling in de schoolleiding en de ondersteuning en daarnaast de profilering te versterken.

In dat eerste jaar werd ook de voedingsbodem gelegd voor de cultuuromslag die er nodig was om ook in de lessen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Er werden stuur- en expertgroepen opgericht die zorgden voor een professionele terugkoppeling door zowel korte plenaire bijeenkomsten als  team-mail.

Er was een grote betrokkenheid en dus ook veel kritiek. In een school met veel sterke docenten is dat niet zomaar weg te wuiven. Waarom zou een team immers veranderen als ze reeds jaren goede resultaten behalen. . De kunst was om het sterke te behouden, de neuzen dezelfde kant op te krijgen en iedereen (ook de zwakkeren) op niveau te krijgen. Dat kostte tijd en ondanks dat deze opdracht twee jaar duurde heeft de interim rector slechts de basis, maar dan wel een stevige(!), kunnen leggen voor zijn opvolger.

Freek Polter

Wilt u dat Freek Polter u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo