Liquidatie Stichting Calibris

Vraagstelling
Een besluit van de Tweede Kamer tot bezuiniging en samenvoeging van de diverse kenniscentra in Nederland, heeft ertoe geleid dat Stichting Calibris, na een bestaan van zo’n 75 jaar, wordt op­ge­heven.  Per 1 augustus 2015 zijn de wettelijke taken overgedragen aan de nieuwe Samen­werkings­organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) te Zoetermeer.

Aanpak
Binnen Stichting Calibris is een team van experts gevormd dat de transitie in goede banen moest leiden. Vanuit De Roo werd Jan Pieter van de Dijk aan dit team toegevoegd als interim Manager Bedrijfsvoering. In het eerste deel van de opdracht is onderzocht welke activiteiten in een afzonderlijke nieuwe entiteit konden worden ondergebracht. Hieruit is een nieuwe organisatie ontstaan, die op een verantwoorde wijze is gefinancierd (zie www.calibrisadvies.nl ), en waarin een aantal medewerkers een nieuwe baan heeft gevonden. Het tweede deel van de opdracht bestond uit het af­bouwen van de verplichtingen en het begeleiden van boventallig geworden medewerkers naar een nieuwe werkomgeving.

Er is een omvangrijk mobiliteitsplan opgezet om zoveel mogelijk medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Daarnaast heeft een grote operatie op ICT gebied plaatsgevonden, waarbij zoveel moge­lijk kennis en ervaring is overgedragen aan de SBB. Een zeer belangrijk onderdeel van de opdracht was het feit dat voor vele medewerkers het opheffen van Calibris een einde van een langjarig dienst­verband betekende. Aan de interim manager de taak om hier enerzijds zoveel mogelijk rekening mee te houden, terwijl ook het te bereiken eindresultaat niet uit het oog verloren mocht worden.

Resultaat
De liquidatie van Stichting Calibris is in goede banen geleid. Veruit de meeste medewerkers hebben een nieuwe uitdaging gevonden of maken de overstap naar SBB. Door scherp op de kosten te sturen is het in laatste jaar gelukt een positief resultaat te behalen, ondanks een forse bezuiniging vanuit het Ministerie van OCW.

Arno Janssen

Wilt u dat Arno Janssen u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo