Management Drives bij teamontwikkeling

Vraagstelling
Een grotere school in het Voortgezet Onderwijs (VO) ervaart dat de samenwerking tussen de docenten in sommige teams moeizaam verloop. De docenten werken veelal al langere tijd in de organisatie en soms ook al jaren in dezelfde vakgroepen en met dezelfde collega’s. Kleine irritaties en vaste beelden van elkaar maken dat niet langer het beste uit de mensen en de teams wordt gehaald. In sommige gevallen komt het daadwerkelijk tot conflicten en soms zelfs tot uitval van docenten. Aan ons werd gevraagd met deze teams aan de slag te gaan en dit bij voorkeur te doen met een bewezen methodiek of instrument.

Aanpak
Het instrument van onze keuze was in dit geval Management Drives (MD). MD is een laagdrempelig instrument dat snel en eenvoudig laat zien dat mensen (en daardoor teams) bepaalde leidende denkpatronen hebben. Het inzicht in die denkpatronen – die worden gemeten in de vorm van drijfveren – geeft vele verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu of een organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft bepaalt namelijk in grote mate zijn/haar gedrag, waarnemingen, de motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij/zij energie van krijgt en de stijl van communiceren en/of leidinggeven. Met behulp van MD ontstaat een beter inzicht in de eigen drijfveren en die van de andere teamleden. In het voorbeeld van deze school werd in één van de teams bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt waarom er door sommige mensen zo vaak werd gemopperd over het niet nakomen van afspraken, terwijl anderen daar geen enkel probleem mee hadden. De verkregen inzichten over de eigen drijfveren en die van de collega’s vormden een uitstekende basis om de samenwerking en het persoonlijke functioneren van de teamleden een nieuwe impuls te geven.

Resultaat
Het meetbare resultaat is in elk geval op de korte termijn al een verbetering van de sfeer in de betreffende vakgroepen. De teamleden herkennen zaken in hun eigen gedrag en dat van de ander en kunnen beter op elkaars verwachtingen en gevoeligheden anticiperen. Het geheel overziend weet men elkaars drijfveren beter te benutten en houdt men bijvoorbeeld bij de samenstelling van projectteams hiermee ook rekening. In één situatie heeft men bij een vacature in een team bewust een collega met een ander profiel geselecteerd. Dit profiel week van het gemiddelde profiel qua drijfveren af. De reden hiervoor is om de effectiviteit van het team verder te bevorderen en de in het team ontbrekende drijfveren aan te vullen. Verder worden zaken soms eerder met humor en relativering benaderd, waardoor spanningen kunnen worden voorkomen.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Arno Janssen of Freek Polter.

Arno Janssen

Wilt u dat Arno Janssen u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo