Nieuwe aanpak bij “zwarte school”

Vraagstelling
De werving van een nieuwe rector heeft via de reguliere procedure voor het Hervormd Lyceum West (HLW) geen benoembare rector opgeleverd. De school staat er ook niet geweldig voor. Het betreft een overwegend zwarte school en het imago is matig.  De VWO opleiding scoort onvoldoende en de instroom aan nieuwe leerlingen staat onder druk. Ook hebben de leerlingen moeite met de aansluiting op het HBO en de universiteit. Gekeken zal moeten worden naar de begeleiding van de leerlingen en het functioneren van docenten en management daarin.

De interim rector wordt gevraagd een grondige analyse te doen van het functioneren van het MT, de werking van de team- en sectiestructuur, het functioneren van het OOP en in algemene zin het functioneren van de schoolorganisatie. Voorts dient het inspectiebezoek voor de VWO opleiding voorbereid te worden inclusief een plan van aanpak. Het profiel van de school dient versterkt te worden, resulterend in een stijging van het aantal leerlingen.

Aanpak
De interim rector geeft richting aan een héél nieuw perspectief om de afstand tussen de leerlingen en de maatschappij te verkleinen. De beheersing van de Nederlandse taal kent over het algemeen een achterstand bij de leerlingen die grotendeels van Turkse of Marokkaanse afkomst zijn, al komt een niet gering deel van de populatie uit heel andere landen zoals Syrië of een Afrikaans land. Om perspectief te krijgen in de maatschappij hebben ze een diploma nodig maar ten opzichte van het landelijk gemiddelde is hun niveau lager. Dat heeft met afkomst te maken, niet met intelligentie. De beheersing van de Nederlandse taal kent over het algemeen  een achterstand en ook die van het Engels. De meeste kinderen wonen in gehorige jaren ‘50 flats in een vaak groot gezin en dat maakt huiswerk maken lastig.

Het HLW biedt thans gratis huiswerkbegeleiding aan met extra ondersteuning voor taal en rekenen. Verder heeft men het programma “Hallo wereld” ontwikkeld om de leerlingen te laten beseffen dat een achtergrond in een ander land en een andere cultuur ook een rijkdom is. De wereldlessen hebben een verplicht karakter en worden minstens 1 x in de week gegeven in kleine groepen. Het draait in deze lessen om het gevoel van eigenwaarde van de leerlingen te laten groeien door middel van persoonlijkheidsontwikkeling. Te denken valt hierbij aan dramalessen en rollenspelen maar ook praktische opdrachten die de leerlingen zelfstandiger en weerbaarder maken.

Het team van het HLW haalt de wereld de school in, maar de leerlingen worden ook de wereld in gestuurd. Kinderen wordt geleerd om hun weg ook buiten de wijk te vinden en hun horizon in ook praktisch opzicht te  verbreden en ze beter voorbereid te laten zijn op het HBO en de universiteit.

De gehele aanpak werd zonder extra middelen gefinancierd en dit vergt een efficiënte wijze van organiseren.

Resultaat
Het meetbare resultaat is in elk geval op de korte termijn al een verbetering van imago van de school en een zeer significante toename van het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen. Om alle leerlingen de juiste aandacht en begeleiding te kunnen geven heeft men voor dit schooljaar een stop op het aantal nieuwe leerlingen.

Ook in de media is het niet onopgemerkt gebleven. Hieronder vindt u de artikelen die zijn verschenen:

Telegraaf
Trouw
Radio 1
Volkskrant

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Freek Polter.

Freek Polter

Wilt u dat Freek Polter u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo