Omvangrijke wervingsopdracht bij PROOLeiden

Vraagstelling
Om klaar te zijn voor de toekomst en aan te sluiten bij de professionele cultuur van de organisatie, heeft PROOLeiden (Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden)  de stap gezet om het bestuursbureau opnieuw in te richten en te versterken met een aantal nieuwe medewerkers. Totaal moest er gelijktijdig intern en extern geworven worden voor een vijftal vacatures binnen een strak tijdspad en met als doel de medewerkers gefaseerd te laten starten in hun nieuwe functie.

Aanpak
Vanuit De Roo is  Rikkert de Nooij als interim projectleider aangesteld om het gehele werving en selectie traject (inclusief coördinatie van de functiewaardering en –beschrijving) voor vijf vacatures uit handen te nemen.

Bij de start van de opdracht zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met de zittende medewerkers om draagvlak te creëren, een goed beeld te krijgen van de organisatie en de advertentieteksten op te kunnen stellen. De gesprekken met potentiële kandidaten konden hierdoor niet alleen worden gebruikt om te selecteren, maar ook om kandidaten goed te informeren over de herinrichting van het bestuursbureau.

De opdracht is niet als ‘los’ wervingstraject vanuit een werving- en selectiebureau uitgevoerd, maar door iemand die is ‘ingevlogen’  door PROOLeiden om vakkundig te werk te gaan en als aanjager te fungeren van het gehele proces. Het traject werd ondersteund door zowel het secretariaat van PROOLeiden als de backoffice van De Roo om de respons aan kandidaten te verwerken.

Resultaat
Binnen zes weken na goedkeuring van de functiebeschrijvingen zijn de eerste twee vacatures ingevuld. Ca. vier weken later konden geheel volgens planning, de overige drie kandidaten worden benoemd en gefaseerd starten in hun nieuwe functie.

Doordat deze werving en selectie opdracht door een interim projectleider werd uitgevoerd en niet ‘op afstand’ door een wervingsbureau, kon sneller worden geschakeld en bovendien draagvlak worden gecreëerd voor het wervingsproces. Ook was deze constructie financieel aantrekkelijk voor de opdrachtgever doordat op basis van gewerkte uren werd gedeclareerd in plaats van een percentage van het bruto jaarsalaris.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij.

Rikkert de Nooij

Wilt u dat Rikkert de Nooij u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo