Strategische heroriëntatie

Vraagstelling
De Raad van Toezicht van een charitatieve instelling benaderde ons met de volgende vraag: “we verliezen donateurs en hebben ook moeite met het binden van onze vrijwilligers. Het geld dat door middel van donaties binnenkomt wordt vooral gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en campagnes. Als organisatie bestaan we al lang (bijna 100 jaar) en ook ons management en kleine staf is gemiddeld al lang in dienst. We hebben het gevoel dat we een stukje verbinding met onze bestaande achterban kwijtraken en het lukt ons momenteel ook niet om nieuwe achterban aan te boren. Graag willen we tijdelijke versterking. We denken aan versterking in de vorm van een strategisch adviseur met een marketing achtergrond. Het moet ook iemand zijn die bij de organisatie past en iets heeft met het doel van onze organisatie”.

Aanpak
Onze adviseur is gestart met gesprekken met medewerkers, vrijwilligers, donateurs en met enige overige stakeholders. Deze gesprekken leverden een beeld op van een beetje naar binnen gerichte organisatie. Vervolgens is de adviseur samen met de mensen uit de organisatie en een externe gespecialiseerde partij nader onderzoek gaan doen naar de mogelijkheden om meer achterban te gaan verwerven in de zin van vooral donateurs. Onderzocht is de bekendheid van de organisatie, de boodschap en de verpakking in de zin van logo, media uitingen (print, web en social media). De uitkomsten van dit onderzoek onderstreepten verder nut en noodzaak van vernieuwing. Het logo van de organisatie ondersteunde onvoldoende de campagne boodschappen en verder konden er nog tal van zaken verbeterd worden.

Resultaat
In nauwe samenwerking met het interne vakteam is een compleet plan uitgewerkt waarin de boodschap van de organisatie iets anders werd uitgewerkt. Drie verschillende doelgroepen zijn daarbij nader onder de loep genomen. Ook het logo van de organisatie werd beperkt herzien waardoor het weer klopte met de doelen van de organisatie. Het communicatie team is verder versterkt en er is ook een wisseling van het media bureau doorgevoerd.

De vrijwilligers kregen een eigen aanspreekpunt binnen de organisatie en ook meer invloed en “positie”. Dit leverde veel positieve energie op en een stroom aan nieuwe ideeën.

Nu is de organisatie weer vitaal en groeiend.

Koos van den IJssel

Wilt u dat Koos van den IJssel u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo