Verbeteren bedrijfsvoering Hoogheemraadschap van Delfland

Vraagstelling
Een efficiency opdracht (taakstelling) maakt dat technische uitvoeringsorganisatie van het Hoogheemraadschap de activiteiten op het terrein van de bedrijfsvoering moet reorganiseren.

Een fusie van twee sectoren maakt onderdeel van de reorganisatie uit. Tegelijkertijd wil het Hoogheemraadschap van Delfland de dienstverlening in- en extern verbeteren en daarbij nadrukkelijk sturen op de kernwaarden van de organisatie. Kernwaarden waarbij samenwerking, klantgerichtheid en eigen verantwoordelijkheid van elke medewerker centraal staan. De taakstelling houdt een vermindering met een significant aantal fte’s in waarbij een deel van de functies opnieuw wordt beschreven en mensen niet altijd automatisch hun functie volgen. De samenwerking met de medezeggenschap vergt tijd waardoor de hele operatie vrij veel tijd en beslag neemt en de motivatie van de medewerkers dreigt af te nemen.

Aanpak
Om het proces te versnellen en van externe energie te voorzien besluit men om Arjen Jaarsma van De Roo als procesmanager aan te trekken met als opdracht de fusie te helpen implementeren en tegelijkertijd één van de grotere teams als lijnmanager aan te sturen. Dit laatste in afwachting van de werving en selectie van een nieuwe leidinggevende. De externe manager wordt naast zijn kennis op het gebied van de bedrijfsvoering vooral ook geselecteerd op zijn persoonlijke vaardigheden als people manager.

De interim leidinggevende is zich er dan ook terdege van bewust dat hij het vooral mét de medewerkers samen moet doen. Hij gebruikt onder meer de methodiek van lean management om belangrijke processen goed in kaart te brengen en te helpen verbeteren. Samen met de medewerkers worden de nieuwe processen bepaald en vastgelegd en de benodigde capaciteit (menskracht) voor de komende jaren vastgesteld. Verbinding en continueren zijn kernbegrippen bij dit veranderproces. Vervolgens is conform de afspraken met de OR een sollicitatieprocedure gevoerd waarbij eerst interne en later ook externe kandidaten aan tafel komen. Uiteindelijk is een nieuw sector MT samengesteld uit mensen vanuit de organisatie en een paar nieuwkomers van buiten.

Resultaat
Een intern klanttevredenheidsonderzoek toont na enige maanden aan dat de organisatie op de goede weg is. Verder is de taakstelling gerealiseerd en heeft het Hoogheemraadschap tijdens de evaluatie van de opdracht aangegeven zeer tevreden te zijn over de geboekte resultaten.

Koos van den IJssel

Wilt u dat Koos van den IJssel u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu
De Roo