Cursus onderwijsmanagement voor niet onderwijsmanagers

De Roo gaat bij voldoende belangstelling in september van start met:

Cursus onderwijsmanagement voor niet onderwijsmanagers

De onderwijscontext kent een eigen dynamiek en cultuur. Voor managers die niet uit het onderwijs komen vraagt het vaak een jaar voordat zij enigszins zijn ingewerkt in de specifieke materie van het onderwijs. Op verzoek heeft De Roo daarom een cursus voor deze doelgroep ontwikkeld. De cursus bestaat uit 4 thema’s, ieder van twee dagdelen. De inhoud is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in het VO, MBO en HBO.

Doelgroep: managers en leidinggevenden die niet uit het onderwijs komen en in een korte cursus willen worden ingewerkt in de ins en outs van het onderwijs.
De cursus bestaat uit 4 dagen bestaande uit 4 modulen van 16 SBU ( 8 uur les, 4 uur voorbereiding, 4 uur opdrachten) totaal 64 SBU.

We zullen in een kort tijdsbestek de belangrijkste thema’s uitdiepen zodat een beginnende leidinggevende in het onderwijs snel ingewerkt is in de materie. Bovendien wordt op elk thema een verdiepingsopdracht gegeven, zodat ook met de materie gewerkt wordt en integratie van de kennis wordt bevorderd.

De 4 modules zijn:

1. Financiën en bedrijfsvoering
2. Personeelsbeleid
3. Kwaliteitszorg
4. Strategie, organisatie en leiderschap

1. Financiën en bedrijfsvoering:
• Bestaat uit de verschillende bekostigingsmodellen voor VO, MBO en HBO
• Van strategie naar begroting, jaarrekening, investeringsbegroting etc
• Doorrekenen van het onderwijs, rekenmodellen, kaderbrief uitmondend in taaktoedelingssystematiek
• Rendementen en bedrijfsvoering- strategieën
• 2e en 3e geldstromen

2. Personeelsbeleid:
• CAO zaken VO, MBO, HBO
• Taakbeleid
• Scholingsplan
• PCM cyclus
• MR
• Personeelsbeleidsplan

3 Kwaliteitszorg:
• Examinering
• Examencommissie
• Inspectie, accreditatie
• Borging van het onderwijs
• PDCA cyclus gekoppeld aan kwaliteitsmanagement
• Roostering

4.Strategie, organisatie en leiderschap
• Bespreken verschillende organisatiemodellen gekoppeld aan de structuur van onderwijs
• Vaksecties versus onderwijsteams
• Leiderschap van de 21e eeuw
• Good governance
• Van strategie naar beleid, hoe creëer je draagvlak voor verandering

De kosten bedragen €2999,- per deelnemer. Dit is inclusief catering en materialen. We gaan van start bij minimaal 10 cursisten. Data worden in overleg bepaald.

Menu
De Roo