Onderwijs verbeteren met effect!

Elke directeur heeft leraren die onvoldoende functioneren. Dit zorgt voor klachten, veel ergernis en uiteindelijk een slechte naam voor de school. Hoe kun je dit probleem effectief aanpakken?
Fred de Rave heeft de oplossing gevonden. Hij ontwikkelde een methode die geschikt is voor zowel primair als voortgezet onderwijs.
Door een slimme opzet van de “Vijf Rollen van de Leraar” (CPS, Martie Slooter) en het “Direct Instructie Model” krijgen leraren een nauwkeurige analyse, intensieve begeleiding en specifieke training.

Uit ervaring blijkt dat hieruit twee mogelijke scenario’s volgen:
Scenario 1: De leraar staat open voor de methode en het werkt. De kwaliteit van de lessen verbetert aanzienlijk, de leraar vindt hernieuwde energie en zijn collega’s, de leerlingen en de ouders worden enthousiast.
Scenario 2: De leraar staat niet open voor de training of kan het ‘echt niet. Door de analyse, de reflecties en de verslagen ligt er dan inmiddels een compleet dossier. De leraar komt tot het inzicht dat het beter is om iets anders te zoeken of kan op basis van de volledige documentatie een vaststellingsovereenkomst worden aangeboden.
Lijkt deze methodiek ook iets voor uw situatie dan kunt u contact opnemen voor meer informatie of een afspraak met Fred de Rave via De Roo Management & Advies of Koos van den IJssel, managing partner van de Roo Management & Advies, tel: 06 51 162 192

De werkwijze in meer details
Allereerst vinden er gesprekken plaats met de desbetreffende docent(en) om een beter inzicht te krijgen in het probleem. Hierna wordt er een coachingsperiode afgesproken waarbij persoonlijke en organisatorische doelen worden geformuleerd. Na het opstellen van de doelen, worden lessen bezocht (eventueel met de videocamera) en krijgt de docent directe feedback en aanwijzingen mee op papier en / of digitaal op stick. Ook is er veel aandacht voor zelfreflectie. Vaak zorgt dit voor het gewenste “eye opening” effect. De directeur krijgt frequent een update van de vorderingen en na de coachingsperiode vindt er een evaluatie en nabespreking plaats over de behaalde resultaten.

Fred de RaveFred de Rave
Fred de Rave is een aantal jaar geleden begonnen met het introduceren van de bovengenoemde onderwijsmethode. Daarvoor was hij zelf een begenadigd lesgever, directeur, bovenschools directeur, freelance medewerker SBD, interim/crisismanager, extern teambegeleider/docentcoach. Hij heeft vooral veel ervaring opgedaan gedurende zijn zes “tropenjaren” in de Schilderswijk in Den Haag. Referenties van scholen of individuen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Koos van den IJssel

Wilt u dat Koos van den IJssel u terugbelt?

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu