Cursus (Raad van) Toezicht in het Onderwijs

U bent een ervaren bestuurder en u heeft zitting genomen in een Raad van Toezicht van een Onderwijsinstelling of u heeft de wens om toe te treden. Uw bestuurlijke en maatschappelijke ervaring heeft u ver gebracht en een korte cursus toezicht kan u goed van dienst zijn om u voor te bereiden op het specifieke vak van toezichthouder in het onderwijs.

Sinds de invoering van Good Governance in het onderwijs en daarmee de transitie van ‘traditionele’ besturen in Raden van Toezicht en Colleges van Bestuur, is er een grote behoefte ontstaan aan gekwalificeerde functionarissen voor Raden van Toezicht.

Als gevolg van recente calamiteiten bij enkele grotere onderwijsinstellingen is de druk op de toezichthouder sterk toegenomen. Wat begon als een eervolle nevenfunctie is nu een gewichtige functie geworden met een substantieel afbreukrisico. Hoe zorgt u ervoor dat u onder de grotere druk een ontspannen houding houdt, zodat u en de bestuurders in een productieve rolverdeling van toezichthouder en bestuurder komen? Dat vraagt om een toezichthouder die op zijn rol is voorbereid.

Het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie heeft de rol van de bestuurder verzwaard. Hij of zij is nu verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de diverse locaties van de onderwijsinstelling. Hierdoor is de toezichthouder direct betrokken geraakt bij de controle op de onderwijskwaliteit. Dat vraagt om een stevige toezichthouder met inzicht in onderwijs.

De huidige praktijk wijst veelal uit, dat leidinggevenden met bestuurlijke ervaring opteren voor deze posities. Vaak werkt dit wel, mede dankzij de nodige zelfstudie. Er zijn echter ook signalen van een lacune aan kennis met betrekking tot de bevoegdheden en de specifieke ervaring.

De Roo heeft in de afgelopen jaren voor de nodige Raad van Toezicht posities mogen werven en kon dan onder meer putten uit het bestand van eigen associés. In deze bron blijken zich veel potentiele kandidaten te bevinden, maar daarnaast geven deze kandidaten aan behoefte te hebben aan een gedegen voorbereiding op een toezichthoudende functie.

Met het opzetten van de Cursus (Raad van) Toezicht in het Onderwijs wil De Roo in deze behoefte voorzien.

Ook kunnen we begeleiding bieden bij de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht door middel van Management Drives
Lees meer  >

Bekijk hier ons gehele aanbod voor Raad van Toezicht.

Menu
De Roo