3 Commissarissen Werkkracht Ede

Gemeente EdeOrganisatieprofiel

Werkkracht is een nieuwe overheid B.V van de gemeente Ede. Vanaf 1 januari 2018 starten we als bedrijf voor arbeidsontwikkeling voor alle werkzoekenden binnen de gemeente Ede die niet op eigen kracht (passend) werk kunnen vinden. Hiermee komt het goede van de voormalige afdeling Werk en Participatie en het voormalige SW bedrijf Permar samen. 

Werkkracht heeft de ambitie om een innovatieve, ondernemende, effectieve ketenpartner te zijn, waarbij we de verbinding met het regionale werkgeversservicepunt (WSP), werkgevers, onderwijs en zorg nadrukkelijk verder gaan verstevigen. Het is een organisatie waarbinnen we als professionals met elkaar willen bouwen aan de nieuwe dienstverlening en zelf eigenaarschap kunnen nemen voor het resultaat voor verschillende doelgroepen. Flexibiliteit, proactiviteit, ondernemen en meebewegen met de omvang van de doelgroepen en de behoeften vanuit de arbeidsmarkt zijn hierbij kernwoorden. Arbeidsontwikkeling wordt het hart van Werkkracht. En dat is doen, samen leren en ontwikkelen met en voor werkzoekenden.

Werkkracht is een organisatie met een dienstverleningsconcept voor alle doelgroepen van de Participatiewet (ca. 2400 WWB, 400 SW en ca. 150 anderen met een arbeidsbeperking). 

Werkkracht wordt aangestuurd door een algemeen directeur en een MT bestaande uit 2 procesmanagers, een controller/manager bedrijfsvoering en een manager HR. De totale organisatie zal gaan bestaan uit ca. 54 fte, waarvan het grootste gedeelte over zal komen uit de gemeente Ede en Permar.

Namens de gemeente Ede zijn we voor Werkkracht per 1 januari 2018 op zoek naar een:  

VOORZITTER + 2 LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN
 

Functie omschrijving

De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) zal bestaan uit 3 leden, waaronder een voorzitter. De RvC houdt toezicht op het beleid van de algemeen directeur en de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van Werkkracht. De RvC staat daarnaast de algemeen directeur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. Eveneens staat het de algemeen directeur vrij de RvC om advies te vragen over een onderwerp. De RvC handelt op basis van haar bevoegdheden, zoals onder meer het toezicht op de strategische doelstellingen, prestaties, werkgeversrol, klankbordfunctie, besturing en het contact met de gemeente Ede als aandeelhouder van Werkkracht. Ook heeft de RvC als taak het goedkeuren van door de aandeelhouder te nemen besluiten op het gebied van beoordelen en schorsen van de statutair algemeen directeur. Ter ondersteuning van het toezicht worden op termijn formele subcommissies ingesteld, waaronder een auditcommissie en een renumeratiecommissie.
De RvC vergadert minimaal zes keer per jaar.
 

Profiel leden Raad van Commissarissen
Uitgangspunt voor de bezetting van de RvC is dat de leden generalisten zijn die gezamenlijk een team vormen en complementair aan elkaar zijn. Bij voorkeur komt minimaal één lid van de RvC (als ondernemer) uit de regio gemeente Ede en heeft minimaal één lid van de RvC - bij voorkeur - ervaring met het werkveld van Werkkracht. Verder beschikken de leden over de volgende competenties:

•    U bent ondernemend ingesteld, functioneert op strategisch niveau en heeft bij voorkeur bestuurlijke ervaring.
•    U heeft een breed netwerk bestaande uit - voor Werkkracht - relevante maatschappelijke organisaties en ondernemingen, al dan niet in de regio van de gemeente Ede.
•    U heeft ervaring met organisatievernieuwing en veranderprocessen.
•    U heeft aantoonbare affiniteit met de doelstellingen en doelgroepen van Werkkracht. 
•    U bent onafhankelijk, objectief en vrij van elke schijn van mogelijke belangenverstrengeling of verantwoordingsplicht naar een achterban.
•    U kunt goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, u bent scherp in uw analyse en beschikt over overtuigingskracht. 
•    U zoekt de verbinding met collega’s en kunt goed in teamverband samenwerken.
•    U heeft goed oog voor de (maatschappelijke) veranderingen in de samenleving en weet die te vertalen voor Werkkracht.
•    U bent besluitvaardig en resultaatgericht en in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.
•    U heeft goed inzicht in de rol en positie van het toezichthoudende orgaan. 
•    U heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties. 
 

 

Functie eisen

Met de invulling van de drie vacatures moeten de volgende aandachtsgebieden ingevuld worden: 

Voorzitterschap
•    Het voorzitterschap is er op gericht een RvC goed te laten functioneren; alle leden van de RvC zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de voorzitter draagt hiervoor een specifieke verantwoordelijkheid.
•    U heeft ervaring als toezichthouder en u bent bekend met vraagstukken op het gebied van governance.
•    U kunt goed omgaan met belangentegenstellingen en u heeft een samenbindende persoonlijkheid. 
•    U heeft aantoonbare ervaring met innoverende concepten op het terrein van de inrichting en besturing van organisaties.

Financiële achtergrond
•    U bent lid van de toekomstige auditcommissie en/of kunt functioneren als voorzitter van de auditcommissie.
•    U heeft kennis en ervaring van financiën, bedrijfsvoering en bestuurlijke processen in complexe organisaties.
•    U heeft aantoonbare ervaring met innoverende constructies op het terrein van financiën en bedrijfsvoering.
•    U heeft een master in Finance & Control en/of RA en beschikt over competenties op het gebied van de financiële verantwoording van publieke en private organisaties.

Juridische achtergrond
•    Het aandachtsgebied juridisch/ bestuurlijk is gericht op de spelregels, contracten en strategische vragen, zowel intern als extern. 
•    U heeft aantoonbare ervaring met innoverende constructies op het terrein van juridische en bestuurlijke vraagstukken.
•    U bent in staat om vraagstukken in juridisch perspectief te plaatsen en overziet de juridische risico’s die samenhangen met bepaalde besluitvormingsprocessen.
•    U heeft ervaring met juridische en governance vraagstukken in complexe organisaties. 
•    U heeft ervaring met HRM- vraagstukken.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van de voorzitter RvC is vastgesteld op € 8.000,-- bruto per jaar. 
De bezoldiging van een lid RvC is vastgesteld op € 6.000,--bruto per jaar. 
De benoemingsperiode is voor een termijn van drie jaar met een mogelijkheid tot verlenging van drie jaar.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.


Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk donderdag 30 november via de sollicitatieknop. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.


Voor meer informatie over de gemeente Ede verwijzen wij naar de website www.ede.nl.

Locatie

Ede

Opdrachtgever

Gemeente Ede

Rikkert de Nooij

Interim

de Roo heeft mensen en middelen om uw organisatie verder te helpen.

Wij investeren in een zoektocht naar vaste of tijdelijke kandidaten die verandering versnellen. Wij bieden unieke oplossingen, zoals onze Mobiliteitspool, en adviseren bij fusies, interne conflicten en strategische vraagstukken.

Advies

de Roo adviseert over organisatieverandering, bedrijfsvoering en governance.

Wij begeleiden bij fusies en overnames, organiseren strategische sessies, lichten organisaties door, analyseren en lossen conflicten op. Wij brengen complexe opgaven op strategisch niveau tot een goed resultaat.

Werving & selectie

de Roo brengt kandidaten voor een vaste functie in kaart volgens haar filosofie.

Wij zoeken in ons bestand, zetten de vacature uit in ons uitgebreide netwerk van adviseurs, consultants en interimmers. Zij zijn onze ‘partners in het zoeken naar de juiste mensen’.

Kom in contact!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht

088 5522 999
info@deroo.nl
www.deroo.nl

Menu
De Roo