Conrector Canisius College

Canisius CollegeOrganisatieprofiel

Het Canisius College is een school voor mavo, havo, vwo en gymnasium. Ons motto is non scholae sed vitae: niet voor de school maar voor het leven. Wij stimuleren onze leerlingen om kritisch te denken en te onderzoeken wie zij willen zijn in het leven. Dit doen we door een veilige omgeving te bieden waarin leerlingen gezien en gekend worden en zich geborgen voelen. Zij zijn niet alleen leerling maar ook “Canisiaan”. Debat en reflectie horen erbij, net als de vele leerlingenactiviteiten. Zo komt ieders talent in de volle breedte tot zijn recht.

Onze school kent een rijke traditie. Deze historische basis biedt inspiratie voor het Canisius College anno 2018. Bezieling, verwondering en verantwoordelijkheid zijn leidend in alles wat we doen. In het strategisch schoolplan 2018-2022 “Fundament voor de toekomst” beschrijven we onze nieuwe visie.
We baseren ons onderwijs op drie pijlers: gepersonaliseerd leren, thematisch en vakoverstijgend onderwijs en liberal arts. Zo streven we naar onderwijs dat méér is dan de som der delen. Met als resultaat een bruisende school waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten en versterken.


Voor het Canisius College zijn wij op zoek naar een:


CONRECTOR


een toegankelijke en een stevige persoonlijkheid

Functie omschrijving

De conrector is lid van de tweehoofdige directie en legt verantwoording af aan de rector. Zij verdelen onderling de beleidsportefeuilles. De rector heeft in elk geval de portefeuille financiën.

De conrector is een toegankelijke en een stevige persoonlijkheid. De conrector heeft een resultaatgerichte stijl van leiding geven, werkt systematisch en planmatig, heeft aandacht voor medewerkers en gaat voor kwaliteit. Hij/zij weet mensen te (ver)binden en kijkt met een open blik naar de organisatie. Hij/zij heeft ervaring met het (bege)leiden van veranderingsprocessen.

Functie eisen

Kennis en ervaring

De conrector:
• heeft een academisch werk- en denkniveau
• heeft onderwijservaring en leidinggevende ervaring in het voortgezet onderwijs
• heeft visie op ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs
• heeft affiniteit/ervaring met relevante beleidsportefeuilles
• heeft ervaring met (bege)leiden van veranderprocessen 

Gedragscriteria en vaardigheden

De conrector:
• is resultaatgericht
• weet mensen te (ver)binden
• werkt systematisch en planmatig
• weet mensen ruimte te geven om zelf verantwoordelijkheden op te pakken
• is toegankelijk, benaderbaar en zichtbaar voor collega's, leerlingen en ouders

Arbeidsvoorwaarden

De omvang van de functie is 1 fte. De functie is gewaardeerd als directielid B in de functiereeks directie van de Scholengroep. De salariëring is conform directieschaal 13 zoals vermeld in de cao-VO. Op de functie is de cao-VO van toepassing.
Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar een vaste benoeming in algemene dienst bij de Scholengroep.

Aanvullende informatie

Arno Janssen van De Roo Management & Advies treedt op als extern adviseur van de procedure. Hij zal oriënterende gesprekken voeren met mogelijke kandidaten en cv's van geschikte kandidaten voordragen aan de opdrachtgever. Op basis daarvan worden kandidaten geselecteerd voor de gesprekken met de benoemingsadviescommissie en de adviescommissie.

Voor meer informatie over de school, raadpleeg https://www.canisiuscollege.nl/ .
Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Arno Janssen, ajanssen@deroo.nl of 06 26 34 83 34.

Indien u wilt reageren, dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV uiterlijk zondag 4 november 2018 via https://deroo.nl/vacatures/.

Belangrijke data:
Voordracht kandidaten: woensdag 14 november 2018
Eerste ronde selectiegesprekken: woensdag 21 november vanaf 13:00
Tweede ronde selectiegesprekken: maandag 26 november vanaf 17:30

Een assessment kan onderdeel van de procedure zijn.

Locatie

Nijmegen

Opdrachtgever

Canisius College

Arno Janssen

Interim

de Roo heeft mensen en middelen om uw organisatie verder te helpen.

Wij investeren in een zoektocht naar vaste of tijdelijke kandidaten die verandering versnellen. Wij bieden unieke oplossingen, zoals onze Mobiliteitspool, en adviseren bij fusies, interne conflicten en strategische vraagstukken.

Advies

de Roo adviseert over organisatieverandering, bedrijfsvoering en governance.

Wij begeleiden bij fusies en overnames, organiseren strategische sessies, lichten organisaties door, analyseren en lossen conflicten op. Wij brengen complexe opgaven op strategisch niveau tot een goed resultaat.

Werving & selectie

de Roo brengt kandidaten voor een vaste functie in kaart volgens haar filosofie.

Wij zoeken in ons bestand, zetten de vacature uit in ons uitgebreide netwerk van adviseurs, consultants en interimmers. Zij zijn onze ‘partners in het zoeken naar de juiste mensen’.

Kom in contact!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht

088 5522 999
info@deroo.nl
www.deroo.nl

Menu
De Roo