Directeur Speciale Basisschool De Oostvogel

De GroeilingOrganisatieprofiel

De Oostvogel is een basisschool voor speciaal onderwijs en heeft ongeveer 130 leerlingen, verdeeld over 10 groepen. De school staat in de wijk Gouda-Goverwelle. Het team bestaat uit 15 leerkrachten, een directeur, twee intern begeleiders, een administratief medewerkster, een logopediste, een orthopedagoge en een conciërge. Het merendeel van de personeelsleden werkt in een deeltijdfunctie.


De school maakt deel uit van De Groeiling, een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda en omstreken. De stichting beheert 21 scholen die verspreid zijn over 6 gemeenten.


Kenmerken van de school:
Het uitgangspunt van de school is: ‘Je bent welkom zoals je bent!’ Kernwaarden die daarbij horen, zijn: respect, betrokkenheid, verantwoordelijkheid, dynamiek en enthousiasme. De kinderen mogen zijn wie ze zijn en worden gewaardeerd als individu. De school houdt rekening met de mogelijkheden en beperkingen van het kind en van de omgeving.


We bieden onderwijs aan zowel moeilijk lerende als hoogbegaafde kinderen. Veel van onze leerlingen laten gedragsproblemen zien en komen uit een meervoudig-problematiek situatie. Het ‘arrangement’ voor de hoogbegaafde kinderen wordt aangeboden in drie aparte groepen.


Voor SBO De Oostvogel zijn wij per 1 augustus 2018 op zoek naar een stevige en communicatief vaardige:


DIRECTEUR (M/V)


(0.8 fte (1.0 bespreekbaar), salariëring DC schaal) 


De directeur die wij zoeken is toegankelijk, maar ook standvastig richting teamleden, ouders en leerlingen en beschikt over sensitiviteit waar het gaat om de manier waarop hij/zij anderen benadert.

Functie omschrijving

De directeur van de school is als integraal schoolleider verantwoordelijk voor de kwaliteit en de uitvoering van het beleid met betrekking tot de taakgebieden onderwijs, financiën, huisvesting, personeel, kwaliteitszorg en organisatie. De school heeft van de inspectie het basisarrangement gekregen.

Functie eisen

Kennis en ervaring

• Naast de gebruikelijke management vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van een basisschool verwachten we dat de kandidaat ruime ervaring heeft in het primair onderwijs, bij voorkeur waar het gaat om het werken met bijzondere doelgroepen, zoals in het speciaal (basis)onderwijs. 
• Een afgeronde schoolleidersopleiding strekt tot aanbeveling.

Sociale vaardigheden

• Hij/zij toont oprechte betrokkenheid welke zich uit in belangstellende vragen en actief luisteren. 
• Hij/zij communiceert duidelijk (kan vanwege de diversiteit binnen de ouder en leerling populatie ook switchten tussen communicatiestijlen) en transparant.
 
Managementkwaliteiten

• We zoeken een daadkrachtig directeur die kan plannen en knopen doorhakken. Hij/zij draagt er aan bij dat de taken en rollen binnen de organisatie helder zijn.
• De nieuwe directeur is in staat teamprocessen in gang te zetten waar het gaat om verbeteringen in de school. Hij ondersteunt het behoud van focus in deze en voorkomt dat de processen vertragen of stoppen.
• Hij/ zij schept een raamwerk, waarin de medewerkers de ruimte hebben om vanuit hun eigen kennis en ervaring, in hun eigen kracht blijven staan. Dit alles vanuit een directe verbondenheid met de ander.

Onderwijskundig leiderschap

• De man of vrouw die we zoeken heeft visie ten aanzien van goed onderwijs. Daarbij rekening houdend met de bijzondere leerling populatie. Hij/zij is in staat het team op dit punt te inspireren en met hen samen ‘de stip op de horizon’ neer te zetten.
• Bij het invulling geven aan het onderwijs en de zorg voor de leerlingen werkt hij/zij nauw samen met de intern begeleiders en de orthopedagoog van de school, maar ook met partijen in de zorg buiten de school. 

Samenwerking met ouders

• De directeur is zich bewust van het belang van ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap. Hij/zij kan zich inleven in de belangen van ouders en weet de kennis van ouders omtrent hun kind op waarde te schatten.

Arbeidsvoorwaarden

De benoeming is voor 0.8 fte (1.0 bespreekbaar). Salariëring (DC schaal) en rechtspositie zijn conform de lopende CAO-PO. 

De benoeming gaat in op 1 augustus 2018. De directeur maakt deel uit van het directeurenberaad van De Groeiling, dat maandelijks bijeen komt, en van een intervisiegroep, bestaande uit 4-5 collega’s. Er is een (bovenschools) begeleidingstraject voor de nieuwe directeur.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo, telefoon 06 4126 8686 of kantoor 088 5522 999.

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 24 april via de website www.deroo.nl/vacatures. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Voor meer informatie over de organisatie verwijzen wij naar de website: www.sbo-oostvogel.nl en www.degroeiling.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Locatie

Gouda

Opdrachtgever

De Groeiling

Rikkert de Nooij

Interim

de Roo heeft mensen en middelen om uw organisatie verder te helpen.

Wij investeren in een zoektocht naar vaste of tijdelijke kandidaten die verandering versnellen. Wij bieden unieke oplossingen, zoals onze Mobiliteitspool, en adviseren bij fusies, interne conflicten en strategische vraagstukken.

Advies

de Roo adviseert over organisatieverandering, bedrijfsvoering en governance.

Wij begeleiden bij fusies en overnames, organiseren strategische sessies, lichten organisaties door, analyseren en lossen conflicten op. Wij brengen complexe opgaven op strategisch niveau tot een goed resultaat.

Werving & selectie

de Roo brengt kandidaten voor een vaste functie in kaart volgens haar filosofie.

Wij zoeken in ons bestand, zetten de vacature uit in ons uitgebreide netwerk van adviseurs, consultants en interimmers. Zij zijn onze ‘partners in het zoeken naar de juiste mensen’.

Kom in contact!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht

088 5522 999
info@deroo.nl
www.deroo.nl

Menu
De Roo