Lid Raad van Toezicht (Juridische portefeuille)

Amstelveen CollegeOrganisatieprofiel

Het Amstelveen College is een school met ruim 1600 leerlingen voor voortgezet onderwijs op het niveau van Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium. Het is een openbare school waar iedereen welkom is, ongeacht sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het Amstelveen College staat voor eigentijds, toekomstgericht onderwijs waarbij ingezet wordt op maatwerkonderwijs voor leerlingen. De visie van de school komt tot uiting in de leerlijn en de leeflijn. Met de leeflijn creëert de school een veilige omgeving voor de leerlingen waarin zij goed kunnen leren en ontwikkelen. In de uitwerking van leer- en leeflijn neemt het Amstelveen College de vijf ambities van VO 2020 als uitgangspunt om het beste uit de leerlingen en zichzelf te halen. 
De school onderscheidt zich daarnaast door het aanbieden van plusprofielen. Met een plusprofiel krijgen leerlingen in de eerste twee jaren in de onderbouw extra les in hun favoriete vakken (sport, expressie, natuurtalent of ondernemerschap). 

Het Amstelveen College valt als enige school onder het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen. Voor de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen zijn wij per 1 augustus 2018 op zoek naar een:  

LID RAAD VAN TOEZICHT 
(JURIDISCHE PORTEFEUILLE)

U heeft een juridische achtergrond en een brede ontwikkeling doorgemaakt, bij voorkeur in het bedrijfsleven en aantoonbare affiniteit met innovatie en vernieuwing, bijvoorbeeld op het gebied van ICT, Technologie en/of Media.

Functie omschrijving

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het met de bestuurder/rector overeengekomen beleid en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad van Toezicht is onder meer belast met het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en het strategisch inhoudelijk en financieel meerjarenplan. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en voor de dagelijkse gang van zaken op de school. De Raad van Toezicht is de werkgever van de bestuurder en functioneert daarnaast als klankbord en adviseur. Als adviseur groeit de Raad van Toezicht steeds meer toe naar de rol van strategisch partner van de bestuurder waarbij meegedacht wordt over strategische ontwikkelingen van het Amstelveen College.

De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en kent een auditcommissie, waarin twee leden van de raad zitting hebben. De vergaderingen (5 tot 6 keer per jaar) van de Raad van Toezicht worden gehouden op het Amstelveen College. De raad wordt ondersteund door een bestuurssecretaris. Twee leden van de raad van toezicht zijn bindend voorgedragen door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en één lid door de medezeggenschapsraad als geheel. De overige leden zijn door de Raad van Toezicht voorgedragen. Dit laatste geldt ook voor het nieuw te werven lid. Benoeming geschiedt door de gemeenteraad van Amstelveen.

Functie eisen

De Raad van Toezicht bestaat uit leden die met elkaar beschikken over de expertise die nodig is om het toezicht op alle relevante terreinen te kunnen uitvoeren. Er is een algemene profielschets beschikbaar waarin de basiskwaliteiten, specifieke expertisegebieden en algemene vaardigheden staan beschreven waaraan de leden van de RvT moeten voldoen. Het algemene profiel kunt u hier downloaden. 

Van het nieuwe lid Raad van Toezicht wordt, naast de genoemde criteria in het algemene profiel, de volgende kennis en ervaring gevraagd:

• U heeft affiniteit met het (Voortgezet) Onderwijs.
• U heeft een juridische HBO/WO opleiding.
• U heeft een brede ontwikkeling doorgemaakt en aantoonbare affiniteit met innovatie en vernieuwing bijvoorbeeld op het gebied van ICT, Technologie of Media.
• U bent in staat om (onderwijs)vraagstukken in juridisch perspectief te plaatsen en overziet de juridische risico’s.
• U heeft ervaring met juridische en governance vraagstukken in complexe organisaties. 
• Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een ‘medior’ (tussen de ca. 10 en 25 jaar werkervaring) met ervaring in het bedrijfsleven.
• Ervaring als toezichthouder is een pré.
• U bent bij voorkeur woonachtig in het voedingsgebied van de school (Amstelveen, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp). 
• U bent uitstekend in staat om de balans te bewaken tussen de verschillende rollen als toezichthouder: afstand houden als toezichthouder, goed op de hoogte zijn van hetgeen binnen de school leeft, en betrokken zijn als adviseur.  
• U heeft kennis van het onderzoekskader 2017 VO of u bent bereid zich dit snel eigen te maken (het onderzoekskader 2017 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het voortgezet onderwijs is ingericht). 
• U bent proactief en positief kritisch ingesteld, gericht op samenwerking, onafhankelijk en u heeft een open, transparante houding. 

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van een lid Raad van Toezicht is vastgesteld op € 3.250,-- per jaar. De benoemingsperiode is voor een termijn van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rikkert de Nooij, partner van De Roo Werving & Selectie, bereikbaar op 06 4126 8686 of via kantoor 088 5522 999. 

Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 30 april via de solliciteer knop onderaan deze vacature. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden.

Het selectiegesprek met de Benoemingsadviescommissie (BAC) bij het Amstelveen College vindt plaats na de meivakantie. De BAC bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, twee leden van de MR en de bestuurder/rector. 

Voor meer informatie over het Amstelveen College verwijzen wij naar de website www.amstelveencollege.nl

Locatie

Amstelveen

Opdrachtgever

Amstelveen College

Rikkert de Nooij

Interim

de Roo heeft mensen en middelen om uw organisatie verder te helpen.

Wij investeren in een zoektocht naar vaste of tijdelijke kandidaten die verandering versnellen. Wij bieden unieke oplossingen, zoals onze Mobiliteitspool, en adviseren bij fusies, interne conflicten en strategische vraagstukken.

Advies

de Roo adviseert over organisatieverandering, bedrijfsvoering en governance.

Wij begeleiden bij fusies en overnames, organiseren strategische sessies, lichten organisaties door, analyseren en lossen conflicten op. Wij brengen complexe opgaven op strategisch niveau tot een goed resultaat.

Werving & selectie

de Roo brengt kandidaten voor een vaste functie in kaart volgens haar filosofie.

Wij zoeken in ons bestand, zetten de vacature uit in ons uitgebreide netwerk van adviseurs, consultants en interimmers. Zij zijn onze ‘partners in het zoeken naar de juiste mensen’.

Kom in contact!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht

088 5522 999
info@deroo.nl
www.deroo.nl

Menu
De Roo