Rector

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN)Organisatieprofiel

De School
De Vrije School Den Haag is de oudste vrijeschool in Nederland. De school staat voor eigentijds vrijeschoolonderwijs binnen een lange en rijke traditie. 
Het zeer betrokken team werkt samen met de leerlingen in een prettige en veilige sfeer aan een optimale vorming en ontwikkeling van de leerlingen. 
Het curriculum staat garant voor een ruim en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het hoge niveau van de creatieve en kunstzinnige vakken en in het periodeonderwijs, waarin veel ruimte is voor verbreding, verdieping en persoonsvorming. 
De school heeft het predicaat “goed” gekregen van de inspectie voor de wijze waarop de school vorm geeft aan het vrijeschoolonderwijs.
 
De organisatie
De school valt onder de Stichting Vrijescholen Zuidwest Nederland (ZWN), samen met het Rudolf Steiner College in Rotterdam, het Marecollege in Leiden, De Vrije School Den Haag-primair onderwijs en een internationale afdeling (International Waldorf School The Hague). De bestuurder vormt het bevoegd gezag van de stichting. De vier scholen werken met behoud van het eigen karakter in toenemende mate samen op het gebied van onderwijs, bedrijfsvoering, personeelsbeleid en ICT.
De rector heeft de eindverantwoordelijkheid voor de VO-school en rapporteert aan de bestuurder. Hij/zij geeft leiding aan het managementteam, dat bestaat uit de rector, de conrector, de coördinator onderwijs en vier teamleiders. 
De rector is lid van het bovenschoolse directieteam, dat geleid wordt door de bestuurder. Separaat is er een managementteam bestaande uit de schoolleider PO, rector VO en de bestuurder i.v.m. de afstemming van De Vrije School Den Haag. 
PO en VO zijn verbonden en hebben gezamenlijke activiteiten. In de praktijk zijn het twee scholen met elk een apart gebouw, team en schoolleiding. 
De school bestaat uit een middenbouw (klas 7 en 8) en een bovenbouw (klas 9 en hoger) en kent de afdelingen mavo, havo en vwo en een praktische mavo stroom. De school is kleinschalig (ca. 800 leerlingen) en heeft een regionale functie, ouders en leerlingen kiezen heel bewust voor vrijeschoolonderwijs.

Voor De Vrije School Den Haag zijn wij op zoek naar een: 

RECTOR
(m/v 0,8- 1,0 fte)

Functie omschrijving

Wij zoeken een ervaren schoolleider met gezag die inspirerend leiding geeft aan de verdere ontwikkeling van de school en dat doet vanuit een open en zelfkritische houding in dialoog met medewerkers, leerlingen en ouders. 
Hij/zij heeft goed zicht op de kernprocessen van het onderwijs en de verantwoordelijkheden en taken van de personeelsleden. 
De rector is een verbindende persoonlijkheid die in staat is op de juiste momenten daadkrachtig en doelgericht op te treden. Hij/zij is een ambassadeur voor de school in haar maatschappelijke omgeving.

Functie eisen

Opleiding
• Bij voorkeur een academische opleiding en een eerstegraads lesbevoegdheid.

Kennis en ervaring
• Ruime leidinggevende ervaring in het (voortgezet) onderwijs.
• Verbondenheid/affiniteit met het vrijeschoolonderwijs.
• Kennis en ervaring met personeelsbeleid en financieel beleid.
• Leservaring gewenst.

Gedragscriteria en vaardigheden
De rector:
• Inspireert en stimuleert het lerarencollege tot verdieping van de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs;
• Is in staat vanuit een heldere visie en een lange termijn strategie te werken en hierin koersvast te zijn;
• Is besluitvaardig en daadkrachtig: is empathisch en stelt duidelijke grenzen waar nodig;
• Is in staat een professionele organisatiecultuur waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen trefwoorden zijn, te bevorderen;
• Heeft een coachende en resultaatgerichte stijl van leiderschap en schept hiermee een klimaat waarin medewerkers worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen en hun kwaliteiten in te zetten voor de school;
• Heeft een open en integere stijl van communiceren op alle niveaus, zowel intern als extern, maakt goed contact met leerlingen;
• Is in staat relevante netwerken op te bouwen en te onderhouden en is een ambassadeur voor de school in haar maatschappelijke omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een aanstelling van 0,8 à 1,0 fte. Salariëring is afhankelijk van ervaring en expertise, conform schaal 13 of 14 CAO-VO. Op de aanstelling is de CAO-VO van toepassing.

Aanvullende informatie

Het betreft een herhaalde procedure. De vorige ronde heeft niet tot de benoeming geleid. Arno Janssen van De Roo Management & Advies begeleidt de nieuwe procedure. 
Voor meer informatie over de school, raadpleeg https://vo.devrijeschooldenhaag.nl.
Voor meer informatie over de functie en de procedure kunt u contact opnemen met Arno Janssen, ajanssen@deroo.nl of 06 26 34 83 34.

Indien u wilt reageren, dan ontvangen wij graag uw motivatiebrief en CV uiterlijk maandag 18 februari 2019 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden. 

Belangrijke data:
Voordracht kandidaten: donderdag 21 februari
Eerste ronde selectiegesprekken: dinsdag 5 maart vanaf 13:00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken: maandag 11 maart vanaf 15:30 uur

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Locatie

Den Haag

Opdrachtgever

Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland (ZWN)

Arno Janssen

Interim

de Roo heeft mensen en middelen om uw organisatie verder te helpen.

Wij investeren in een zoektocht naar vaste of tijdelijke kandidaten die verandering versnellen. Wij bieden unieke oplossingen, zoals onze Mobiliteitspool, en adviseren bij fusies, interne conflicten en strategische vraagstukken.

Advies

de Roo adviseert over organisatieverandering, bedrijfsvoering en governance.

Wij begeleiden bij fusies en overnames, organiseren strategische sessies, lichten organisaties door, analyseren en lossen conflicten op. Wij brengen complexe opgaven op strategisch niveau tot een goed resultaat.

Werving & selectie

de Roo brengt kandidaten voor een vaste functie in kaart volgens haar filosofie.

Wij zoeken in ons bestand, zetten de vacature uit in ons uitgebreide netwerk van adviseurs, consultants en interimmers. Zij zijn onze ‘partners in het zoeken naar de juiste mensen’.

Kom in contact!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht

088 5522 999
info@deroo.nl
www.deroo.nl

Menu
De Roo