Voorzitter Raad van Toezicht Trinitas College

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard (SKVOH)Organisatieprofiel

Het Trinitas College is een rooms-katholieke scholengemeenschap met ruim 3100 leerlingen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo met twee locaties in Heerhugowaard. De twee locaties (Han Fortmann voor gymnasium, atheneum en havo en Johannes Bosco voor vmbo) bieden eigentijds en gevarieerd onderwijs aan. De missie is krachtig verwoord door het motto: “Jouw talent telt”.  Het Trinitas College heeft de missie als volgt uitgewerkt: Iedere leerling leert zijn talenten ontdekken en deze verder ontwikkelen. Door een positieve benadering krijgt de leerling zelfvertrouwen, ziet hij of zij nieuwe kansen en gaat deze benutten. We bereiden onze leerlingen voor op een succesvolle vervolgopleiding die bij hem of haar past. 
 
Het Trinitas College valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard. Namens de Stichting zijn wij per 1 januari 2019 op zoek naar een:   
 
VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 
 
U heeft toezichthoudende of ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur affiniteit met governance en juridische zaken en u bent in staat de menings- en besluitvorming van de Raad op het juiste niveau te laten plaatsvinden en te regisseren. 

Functie omschrijving

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het bestuur van het Trinitas College en ziet er op toe dat het bestuur het doel van het Trinitas College op een efficiënte en effectieve wijze realiseert. De Raad van Bestuur (RvB) legt daartoe aan de hand van management rapportages, het Perspectiefplan en het Jaarverslag in formele zin verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  Een belangrijk aandachtspunt in de komende periode is de implementatie van het nieuwe Schoolplan 2018-2022 “Samenwerken aan jouw toekomst”.   De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en werkt met een auditcommissie en een remuneratiecommissie.  De Raad van Toezicht vergadert ongeveer 7 à 8 keer per jaar.

Functie eisen

Naast de profielkenmerken, die gelden voor alle zittende toezichthouders, wordt voor de positie van de voorzitter gezocht naar een kandidaat met toezichthoudende of ruime bestuurlijke ervaring. De voorzitter van de Raad van Toezicht is in staat om: − de regisseur van het team van toezichthouders te zijn; − de verbindende factor te zijn binnen de Raad van Toezicht, naar de organisatie en indien nodig ook naar buiten toe; − de kwaliteiten van het team met natuurlijk gezag en op inspirerende wijze te versterken; − de rolopvatting en rolvastheid van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur te bewaken; − het juiste niveau van de discussie in het oog te houden en te bewaken en een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht; − regelmatig overleg te voeren met de bestuurder over de gang van zaken en ter voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Toezicht; 
 
De kandidaat voelt zich aantoonbaar betrokken bij wat er speelt in de non-profit sector in het algemeen en de onderwijssector in het bijzonder. Gezien de huidige samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar een voorzitter met een bestuurlijke en/of juridische achtergrond.

Arbeidsvoorwaarden

De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 4.500,-- bruto per jaar. De benoemingsperiode is voor een termijn van drie jaar met tweemaal een mogelijkheid tot verlenging van drie jaar. 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisabeth Pels Rijcken, associé van De Roo, bereikbaar via epelsrijcken@deroo.nl  of 06 52305870 of via kantoor 088 5522 999. 
 
Uw motivatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 december 2018 via de solliciteer knop op deze pagina. Hier kunt u de gevraagde documenten uploaden. 
 
Het selectiegesprek met de Benoemingsadviescommissie (BAC) vindt plaats in de week van 19 december. De BAC bestaat uit de vicevoorzitter en een lid van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. 
 
Voor meer informatie over het Trinitas College verwijzen wij naar de website http://pr.trinitascollege.nl/

Locatie

Heerhugowaard

Opdrachtgever

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard (SKVOH)

De Roo Werving & Selectie

Interim

de Roo heeft mensen en middelen om uw organisatie verder te helpen.

Wij investeren in een zoektocht naar vaste of tijdelijke kandidaten die verandering versnellen. Wij bieden unieke oplossingen, zoals onze Mobiliteitspool, en adviseren bij fusies, interne conflicten en strategische vraagstukken.

Advies

de Roo adviseert over organisatieverandering, bedrijfsvoering en governance.

Wij begeleiden bij fusies en overnames, organiseren strategische sessies, lichten organisaties door, analyseren en lossen conflicten op. Wij brengen complexe opgaven op strategisch niveau tot een goed resultaat.

Werving & selectie

de Roo brengt kandidaten voor een vaste functie in kaart volgens haar filosofie.

Wij zoeken in ons bestand, zetten de vacature uit in ons uitgebreide netwerk van adviseurs, consultants en interimmers. Zij zijn onze ‘partners in het zoeken naar de juiste mensen’.

Kom in contact!


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lange Viestraat 371
3511 BK Utrecht

088 5522 999
info@deroo.nl
www.deroo.nl

Menu
De Roo